Magnetisk flödesmätare

Magnetisk flödesmätare

Finns i ATEX utförande

– Inga rörliga delar ger ett obefintligt tryckfall

– Störs inte av partiklar i mätmediet

– Mätnoggrannheten påverkas inte av viskositet, densitet eller temperatur

– Elektroniska utgångar som går att ansluta till nästan all typ av styrelektronik

– De flesta vätskor går att mäta