EXCENTERSKRUVPUMPAR

 

Pump Jessberger Excenterskruv fatpump Excenterskruvpump

 

Excenterskruvpumpar från Jessberger GmbH 

 

Excenterskruvpumpar Jessberger

 

PPT MARKNADSFÖR EXCENTERSKRUVPUMPAR I INDUSTRI- OCH LIVSMEDELSUTFÖRANDE.

Pumparna har god sugförmåga och flödet regleras med varvtalet. Pumparna finns med kapacitet upp till 400 m3/h och klarar tryck upp till 48 bar.

Förträngningspumpar är avsedda för viskösa och slitande vätskor som innehåller fasta partiklar. Dess konstruktion gör att vätskan hanteras skonsamt med ytterst lite pulsation. Excenterskruvpumparnas skonsamma gång gör att de flesta typer av medier kan pumpas; och den är okänslig för tryck och variationer i viskositeten.

 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Inom industrin är pumparna lämpliga för allt från lättflyktiga oljor till avvattnat slam och kalk. Tex. vatten, slam, kemikalier, petroleumtillsatser, fett, olja, lera, spackel, färg, melass, foder, lim.
  • För livsmedel är pumparna lämpliga för högviskösa produkter såsom bakvört, remons, vaniljkräm, deg.

 

APPLIKATIONER

  • Avloppslam i reningsverk
  • Biogas
  • Fartyg
  • Papper & cellulosa
  • Filterpressar vid ytbehandling
  • Livsmedelsindustri
  • Additiver för petroleumprodukter

 

Vi vet vilken excenterskruvpump som passar din verksamhet! Ring oss idag på tel. 040-42 47 10 eller maila till info@pptab.se

 

JESSBERGERPUMPAR – Jessberger GmbH

ARO RAMPRESSAR – Rampressar

ARO MEMBRANPUMPAR – Membranpumpar

ARO PULVERPUMPAR – Pulverpumpar

ARO KOLVPUMPAR – Kolvpumpar