ARO Material Filter 1″

ARO Material Filter 1″

Max tryck: 415 bar. Filtration: 150 – 375 mikrons. Finns tillgänglig i stål.

  • Avlägsnar klumpar och smutts från vätskor
  • Ger ett fritt flöde