Pump & Pyrolysteknik AB

Pyrolysugnar för rengöring av metall

Pyrolysugnar

Pyrolysugnar för enkel och miljövänlig borttagning av färg från metallföremål. Godkända enligt energigasnorm EGN2023.

PYROLYSTEKNIK – EN REN OMTANKE OM KLIMATAET!


ECO Burn-Off ® pyrolysugnar

En pyrolysugn används för färgborttagning från metallföremål.
Pyrolysugnen är lätt att arbeta med och har ett automatiserat system för säker kontroll av pyrolysprocessen.

Vad är pyrolys?

Pyrolys betyder förbränning utan öppen låga.
Metallföremål görs rena i pyrolysugnen genom att den brännbara substansen förkolnas och omvandlas till rök och aska.

Miljövänlig rengöring

Rengöring med pyrolysugn använder värme i stället för kemikalier vilket gör att man slipper de miljöproblem som kemisk rengöring medför.
Röken som bildas under pyrolysugnens process förbränns i en efterbrännkammare, för att förhindra miljöförorening.

Skorstensgaserna består av vattenånga och koldioxid som är luktfritt och ofarligt.
Den kvarvarande askan klassas som icke miljöfarligt avfall.

EGN2023

Pyrolysugnen övervakas av en ABB500 säkerhets PLC med Netbiter, vilket möjliggör att man kan följa processen online och styra den från var man än befinner sig. Endast vid uppstartningsprocessen är det nödvändigt att en operatör närvarar, därefter styrs ugnen via PLCn. En obligatorisk operatörsutbildning ingår vid köp av pyrolysugn från PPT.

PLCn gör att vi kan möta de krav som Energigasnorm EGN2023 ställer på oss. 

https://www.energigas.se/publikationer/normer-och-anvisningar/energigasnormer-egn-2023

Användningsområden för pyrolysugnar

Pyrolysugnen är avsedd att avlägsna begränsade mängder substans från de flesta metallföremål vid en temperatur på 315-430° C

Användningsområden för din ECO Burn-Off ® pyrolysugn:

  • Slutbehandling av krokar och ställningar i målerilinjen som behöver rengöras från färg- eller pulverbeläggningar så att de kan återanvändas istället för att kasseras.
  • Kasserade detaljer strippas på färg och kan målas igen.
  • Rengöring av bildelar såsom motorer, generatorer och vattenpumpar innan ombyggnad.
  • Uppfräschning av formar, skruvar, skyltar etc. som en del av rutinunderhåll av er maskin.

Passar en pyrolysugn in i er verksamhet?

Kontakta oss för rådgivning och offert. Montage och intrimning av pyrolysugnen ingår i kalkylen.

Tel: 040-424710   
Mail: info@pptab.se

ANVÄNDBARA FILER 

Filer på sidan är i pdf-format (Hämta adobe reader på www.adobe.se )