ARO Ingersoll Rand rampress 65:1Manual TP1265S5 Katalog AF1265ARO PUMPMaxflöde: 23,7 l/min. Maxtryck (luft): 6,2 bar. Maxtryck (vätska): 403,4 bar. Finns tillgänglig i stål ochsyrafast rostfritt stål.ARO Rampressar är designade för er som behöver mer än bara en pump. Rampresspaketer finns för 20 liters och 200 liters fat,med ett utväxlingsförhållande...

ARO Ingersoll Rand rampress 65:1Manual TP TP0665S5 Katalog AF0665ARO PUMPMaxflöde: 5,1 l/min. Maxtryck (luft): 7,9 bar. Maxtryck (vätska): 515,5 bar. Finns tillgänglig i stål ochsyrafast rostfritt stål.ARO Rampressar är designade för er som behöver mer än bara en pump. Rampresspaketer finns för 20 liters och 200 liters fat,med...

ARO Ingersoll Rand rampress 46:1Manual TP0646S5 Katalog AF0646ARO PUMPMaxflöde:  l/min. Maxtryck (luft):  bar. Maxtryck (vätska):  bar. Finns tillgänglig i stål ochsyrafast rostfritt stål.ARO Rampressar är designade för er som behöver mer än bara en pump. Rampresspaketer finns för 20 liters och 200 liters fat,med ett...

ARO Ingersoll Rand rampress 45:1Manual TP0645G5 Katalog AF0645ARO PUMPMaxflöde: 7,3 l/min. Maxtryck (luft):  8,3 bar. Maxtryck (vätska): 376 bar. Finns tillgänglig i stål ochsyrafast rostfritt stål.ARO Rampressar är designade för er som behöver mer än bara en pump. Rampresspaketer finns för 20 liters och 200 liters fat,med...

ARO Ingersoll Rand rampress 44:1Manual HD1044S5 Katalog AF1044ARO PUMPMaxflöde: 22,9 l/min. Maxtryck (luft): 6,2 bar. Maxtryck (vätska): 273,1 bar. Finns tillgänglig i stål ochsyrafast rostfritt stål.ARO Rampressar är designade för er som behöver mer än bara en pump. Rampresspaketer finns för 20 liters och 200 liters fat,med ett...

ARO Ingersoll Rand rampress 44:1Manual HD0844S5 Katalog AF0844ARO PUMPMaxflöde: 14,3 l/min. Maxtryck (luft): 8,3 bar. Maxtryck (vätska): 411,3 bar. Finns tillgänglig i stål ochsyrafast rostfritt stål.ARO Rampressar är designade för er som behöver mer än bara en pump. Rampresspaketer finns för 20 liters och 200 liters fat,med ett...

ARO Ingersoll Rand rampress 44:1Manual TP1044S5 Katalog AF1044ARO PUMPMaxflöde: 22,9 l/min. Maxtryck (luft): 6,2 bar. Maxtryck (vätska): 273,1 bar. Finns tillgänglig i stål ochsyrafast rostfritt stål.ARO Rampressar är designade för er som behöver mer än bara en pump. Rampresspaketer finns för 20 liters och 200 liters fat,med ett...

ARO Ingersoll Rand rampress 44:1 Manual TP0844S5 Katalog AF0844ARO PUMPMaxflöde: 14,3 l/min. Maxtryck (luft): 8,3 bar. Maxtryck (vätska): 411.3 bar. Finns tillgänglig i stål ochsyrafast rostfritt stål.ARO Rampressar är designade för er som behöver mer än bara en pump. Rampresspaketer finns för 20 liters och 200 liters fat,med ett...

ARO Ingersoll Rand rampress 43:1Teknisk Manual NP443 Manual NP433ARO PUMPMaxflöde: 2,8 l/min. Maxtryck (luft): 10,3 bar. Maxtryck (vätska): 443 bar. Finns tillgänglig i stål ochsyrafast rostfritt stål.ARO Rampressar är designade för er som behöver mer än bara en pump. Rampresspaketer finns för 20 liters och 200 liters...

ARO Ingersoll Rand rampress 28:1Manual TP0828S5 Katalog AF0828ARO PUMPMaxflöde: 22,7 l/min. Maxtryck (luft): 231,7 bar. Maxtryck (vätska): 8,3 bar. Finns tillgänglig i stål ochsyrafast rostfritt stål.ARO Rampressar är designade för er som behöver mer än bara en pump. Rampresspaketer finns för 20 liters och 200 liters fat,med ett...