PLC för doseringRitning- Kontrollpanel som styr pump och avstängnings system- Styr pump automatiskt efter flödesmätarens pulser- Tar emot signaler från alla flödesmätare- Stänger ventiler när de har uppnått önskad mängd av er produkt- Lätt att andvända...

Magnetisk flödesmätareFinns i ATEX utförandeManual- Inga rörliga delar ger ett obefintligt tryckfall- Störs inte av partiklar i mätmediet- Mätnoggrannheten påverkas inte av viskositet, densitet eller temperatur- Elektroniska utgångar som går att ansluta till nästan all typ av styrelektronik- De flesta vätskor går att mäta...