Pump & Pyrolysteknik AB

Magnetdrivna pumpar

FES-Magnetdriven centrifugalpump

FES-Magnetiskt självsugande pump Serfilco International Ltd

  • Maxflöde: 330 l/m
  • Maxtryck: 2.4 bar

Manual