Pump & Pyrolysteknik AB

Vertikala centrifugalpumpar

HB-Vertikal centrifugalpump

HB-Vertikal centrifugalpump Serfilco International Ltd

Maxflöde: 450 l/min. Maxtryck: 2.8 bar.

  • 0.6 till 6.6 meter lång
  • Centrifugal – tyst och vibrations fri

Manual