Pump & Pyrolysteknik AB

Axeltätade pumpar

HE-Axeltätad pump

HE-Horisontell tätad pump Serfilco International Ltd

  • Kan köras torr
  • Centrifugal – tyst och vibrations fri
  • Maxflöde: 580 l/min
  • Maxtryck: 3.1 bar

Manual