Pump & Pyrolysteknik AB

Tekniska lösningar för tillverkningsindustrin

Kemisk industri

Kemi-industri

Pumpar från ARO Ingersoll Rand för kemisk teknisk industri är anpassade efter era behov.
Här visas exempel på effektiva pumpinstallationer.

Våra tryckluftsdrivna membranpumpar från ARO är mycket lätta att använda.  Pumpens kapacitet regleras enkelt med hjälp av luftflödet och pumpar med hjälp av två membran som rör sig fram och tillbaka. Membranpumpen ger ett pulserande flöde och om behov finns kan en tryckutjämnare, som reducerar pulseringen, kopplas in efter pumpen. Användningsområdena är många och de användas för praktiskt taget alla typer av vätskor, tunnflytande, viskösa, rena eller starkt förorenade. Tack vare den pneumatiska motorn kan de användas i explosionsfarliga områden.

De flesta av ARO® membran pumpar är ATEX-godkända (CE Ex11 2GD X).

Användningsområden:

  • I stort sett alla typer av vätskor.
  • Trögflytande medier som lim, färg, tätningsmassor mm.
  • Vätskor med slitande partiklar.

De flesta pumpar från ARO finns i ATEX utförande och kan användas i explosiva miljöer och de uppfyller EU-direktivets säkerhetskrav.

Säkerhetsdatablad:  ATEX dokument

ATEX är en förkortning av det franska uttrycket ATmosphères EXplosibles vilket på svenska betyder explosiv atmosfär och används om EU/EFTA/Schweiz regelverk för explosiv miljö med gas- och/eller dammatmosfär.