PLC för doseringRitning- Kontrollpanel som styr pump och avstängnings system- Styr pump automatiskt efter flödesmätarens pulser- Tar emot signaler från alla flödesmätare- Stänger ventiler när de har uppnått önskad mängd av er produkt- Lätt att andvända...