Pump & Pyrolysteknik AB

Magnetdrivna pumpar

SG-Magnetdriven centrifugalpump

SG-Axeltätad centrifugalpump

SG-Magnetdriven centrifugalpump Serfilco International Ltd

  • Kan köras torr
  • Centrifugal – tyst och vibrations fri
  • Maxflöde: 91-2000 l/min
  • Maxtryck: 1-4.2 bar

Manual