GemmeCotti Magnetdriven Centrifugal Pump HTM SS-316HTM SS-316Finns tillgänglig i rostfritt stål AISI 316 Flöde upp till 533 l/min Max temperatur: 120 °C Max viskositet: 200 cSt Maxtryck: 10 bar[vc_separator type='transparent' position='center' color='' thickness='' up='' down='15']HTM SS-316 ManualTeknisk Manual Manual Operatörs manual ...

 GemmeCotti Magnetdriven Centrifugal Pump HCM HCMFinns tillgänglig i PP / PVDF Flöde upp till 2167 l/min Max temperatur: PP 70 °C - PVDF 90 °C Maxtryck: 10 bar Flänsade anslutningar[vc_separator type='transparent' position='center' color='' thickness='' up='' down='15'] HCM ManualTeknisk Manual Manual...

GemmeCotti Magnetdriven Centrifugal Pump HTM PP/PVDFHTM PP/PVDFFinns tillgänglig i PP / PVDF Maxflöde: 750 l/min Max temperatur: PP 70 °C - PVDF 90 °C Max viskositet: 200 cSt Maxtryck: 4 bar[vc_separator type='transparent' position='center' color='' thickness='' up='' down='15']HTM PP/PVDF ManualTeknisk Manual Manual Operatörs manual ...